ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
1395/04/12
بهرام1361-10-1اصفهاناصفهانمریم1366-1-1تهرانتهران1394/04/13
بی نام1362-11-18خارج از کشورخارج از کشورمرضیه1366-6-20زنجانقیدار1394/02/01
میلاد1369-1-10تهرانتهرانمهشيد1369-12-24گیلانآستارا1394/01/04
امیر1362-6-30البرزساوجبلاغعاطفه1366-4-27البرزکرج1393/10/20
فرنود1365-5-14خارج از کشورخارج از کشورفاطمه1374-1-24خراسان شمالیبجنورد1393/10/12
رضا1372-10-2ایلامسراب‌باغنازنین1373-1-20تهرانتجریش1393/08/04